ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

PHSPTYB0135W
ชามแบ่ง 3.5 นิ้ว เมลามีน สีขาว
0.00฿ / 1 ชิ้น
PHSPTYB0145
ชามข้าว 4.5 นิ้ว เมลามีน สีขาว
0.00฿ / 1 ชิ้น
PHSPTYB0175W
ชามแกง 7.5 นิ้ว เมลามีน สีขาว
0.00฿ / 1 ชิ้น
PHSPTYB028W
ชามแกงมีขอบ 8 นิ้ว เมลามีน สีขาว
0.00฿ / 1 ชิ้น