ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

TSFP9C
ฝาปิดถาดบรรจุอาหารอเนกประสงค์ 1/9
*รายการนี้เฉพาะอ่างฝาอาหารเท่านั้น*
101.00฿
TSFP6C
ฝาปิดถาดบรรจุอาหารอเนกประสงค์ 1/6
*รายการนี้เฉพาะฝาอ่างอาหารเท่านั้น*
117.00฿
TSFP4C
ฝาปิดถาดบรรจุอาหารอเนกประสงค์
*รายการนี้เฉพาะฝาอ่างอาหารเท่านั้น*
172.00฿
TSFP3C
ฝาปิดถาดบรรจุอาหารอเนกประสงค์ 1/3
*รายการนี้เฉพาะฝาอ่างอาหารเท่านั้น*
187.00฿