ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

PH1320410
จานเปลใบไม้ลึก 10 นิ้ว เมลามีน สีขาว
จานส้มตำ ยำ มีน้ำขลุกขลิก เมลามีน 100% ไ...
0.00฿ / 1 ชิ้น
PH141011.5
จานเปลเหลี่ยมบัวลึก 11.5 นิ้ว เมลามีน สี...
จานผัดผัก จานราดหน้า มีน้ำขลุกขลิก เมลาม...
0.00฿ / 1 ชิ้น
PH141013.5
จานเปลเหลี่ยมบัวลึก 13.6 นิ้ว เมลามีน สี...
จานผัดผัก จานราดหน้า มีน้ำขลุกขลิก เมลาม...
0.00฿ / 1 ชิ้น
PH15118
จานเปลวงรีลึก 18 นิ้ว เมลามีน สีขาว
จานปลา จานข้าวผัด จานราดหน้า โต๊ะจีน เมล...
0.00฿ / 1 ชิ้น