ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

OB01913
แก้วไฟน์ดริ้ง 380 มล.
แก้วก้านปากหนาป้องกันการบิ่นที่ขอบปากแก้...
90.00฿ / 6 ชิ้น
OB12016
แก้วเทียร่า 465 มล.
แก้วก้านปากหนาป้องกันการบิ่นที่ขอบปากแก้...
174.00฿ / 6 ชิ้น
OB01916
แก้วไฟน์ดริ้ง 380 มล.
แก้วก้านปากหนาป้องกันการบิ่นที่ขอบปากแก้...
186.00฿ / 6 ชิ้น
OB07812
แก้วนิวยอร์ก 340 มล.
แก้วก้านปากหนาป้องกันการบิ่นที่ขอบปากแก้...
192.00฿ / 6 ชิ้น