ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

TCB6W
เขียงพลาสติกสีขาว 17.5 x 2 นิ้ว
0.00฿ / 1 ชิ้น
TCB1BR
เขียงพลาสติกสีน้ำตาล (เล็ก) 12x18x0.5 นิ...
ใช้สำหรับเตรียม เนื้อที่ปรุงสุกและจำเป็น...
428.00฿ 408.00฿ / 1 ชิ้น
TCB1BL
เขียงพลาสติกสีน้ำเงิน (เล็ก) 12x18x0.5 น...
ใช้สำหรับเตรียม เนื้อปลาหรืออาหารทะเลดิบ
428.00฿ 408.00฿ / 1 ชิ้น
TCB1G
เขียงพลาสติกสีเขียว (เล็ก) 12x18x0.5 นิ้...
ใช้สำหรับเตรียม ผักและผลไม้
428.00฿ 408.00฿ / 1 ชิ้น